پادرس ، پاسخ می دهد

 • ‌Negin Navaser

  جهت مشاهده عکس کلیک نمایید

  سلام لطفاًاین سوال رو برام حل کنید🙏🏻

 • جواب ها

 • ‌Negin Navaser

  جوابسلام بفرمایین
فقط تو سوال دوم قسمت دوم تساوی رو نذاشته بودین من صفر گذاشتم اگه صفر نبود سوالتون رو تصحیح کنید جهت مشاهده عکس کلیک نمایید

  سلام بفرمایین فقط تو سوال دوم قسمت دوم تساوی رو نذاشته بودین من صفر گذاشتم اگه صفر نبود سوالتون رو تصحیح کنید