پادرس ، پاسخ می دهد

  • نفس فراشبند

    جهت مشاهده عکس کلیک نمایید

    لطفا این سوال رو حل کنید. هرچی حل میکنم از فرمول معمول ، درست درنمیاد

  • جواب ها

  • نفس فراشبند