پادرس ، پاسخ می دهد

 • mino naziry

  جهت مشاهده عکس کلیک نمایید

  سلام لطفا جواب فعالیت 5فصل چهار سلامت و بهداشتو جواب بدید

 • جواب ها

 • mino naziry

  جواببا توجه به جدول شاخص توده بدنیاین شخص اضافه وزن داردجهت مشاهده عکس کلیک نمایید

  با توجه به جدول شاخص توده بدنیاین شخص اضافه وزن دارد