انتخاب واحد درسی

پایه دهم

علوم و فنون ادبی دهم درس 7 علوم و فنون ادبی دهم
فقط سوالات با جواب
Masomeh Sadat

درس 7 علوم و فنون ادبی دهم

سلام سبک های علوم و فنون رو توضیح میدید. فقط مثل کتاب نباشه توضیحش میخوام

رتبه بندی کاربران

1

195 امتیاز

2

75 امتیاز

3

53 امتیاز

4

53 امتیاز

5

45 امتیاز

6

35 امتیاز

7

35 امتیاز

10

25 امتیاز

11

25 امتیاز

12

21 امتیاز

13

21 امتیاز

14

15 امتیاز

15

15 امتیاز

17

11 امتیاز

18

10 امتیاز

19

10 امتیاز