انتخاب واحد درسی

پایه دهم

اقتصاد دهم درس 12 اقتصاد دهم
فقط سوالات با جواب
مهنا سپاهی

درس 12 اقتصاد دهم

دوستان سوالات اقتصاد درس ۱۲رو بفرستین ممنون میشم 😊

farzin cham

درس 12 اقتصاد دهم

روش های پس انداز و سرمایه گذاری را نام ببرید.

محمد مهدی رضوانی

درس 12 اقتصاد دهم

منظور از سال مالی چیست؟

رتبه بندی کاربران

1

195 امتیاز

2

75 امتیاز

3

53 امتیاز

4

53 امتیاز

5

45 امتیاز

6

35 امتیاز

7

35 امتیاز

10

25 امتیاز

11

25 امتیاز

12

21 امتیاز

13

21 امتیاز

14

15 امتیاز

15

15 امتیاز

17

11 امتیاز

18

10 امتیاز

19

10 امتیاز