انتخاب واحد درسی

پایه دهم

تاریخ دهم انسانی درس12 تاریخ دهم
فقط سوالات با جواب
وحید رضایی

درس12 تاریخ دهم

ترو خدا سوالات درسو بدید خیلی ممنونم

وحید رضایی

درس12 تاریخ دهم

ویژگی برجسته جشن های باستانی چه بود

محدثه رامشی

درس12 تاریخ دهم

زنان و موقعیت و حقوق انان چگونه بود

محمد صدرا زندی

درس12 تاریخ دهم

میشه نمونه سوالات تاریخ از درس 9 تا 16 رو برام بفرستین ؟؟

مبینا mkk

درس12 تاریخ دهم

فرمان های ایران دوره میانه در چه زمانی متداول بود

ارش تقی‌زاده

درس12 تاریخ دهم

خسروانوشیروان با استفاده از نیرو دریای چه اقدامی انجام داد

فاطمه الهام کیش

درس12 تاریخ دهم

س والات درس دوازدهم و خانواده را برام بفرستید فصل سوم ایران در در عصرباستان سر اغاز هویت ایرانی

Sara bakan

درس12 تاریخ دهم

ساختار حکومتی در زمان اشکانیان به چه شکل بود توضیح دهید؟

محدثه زمانی

درس12 تاریخ دهم

سلام ببخشید میشه درس ۱۲ تاریخ رو بگید

فرانک رستمی

درس12 تاریخ دهم

سوالای درس۱۲رودارید؟

رتبه بندی کاربران

1

195 امتیاز

2

75 امتیاز

3

53 امتیاز

4

53 امتیاز

5

45 امتیاز

6

35 امتیاز

7

35 امتیاز

10

25 امتیاز

11

25 امتیاز

12

21 امتیاز

13

21 امتیاز

14

15 امتیاز

15

15 امتیاز

17

11 امتیاز

18

10 امتیاز

19

10 امتیاز