انتخاب واحد درسی

پایه دهم

تاریخ دهم انسانی درس13 تاریخ دهم
فقط سوالات با جواب
مهنا سپاهی

درس13 تاریخ دهم

سلام خوبین دوستان سوالات تاریخ درس سیزدهم رو بفرستین ممنون میشم😍

علی محکی احمدی

درس13 تاریخ دهم

سلام لطفا اگه کسی بلده جواب بده ممنون میشم❤🙏

مهدی هاشمی

درس13 تاریخ دهم

وضع دین ماد ها را تعریف کنید؟

mobina kanani

درس13 تاریخ دهم

وضعیت پول تا قبل از داریوش در بیشتر نوحی امپراطوری هخامنشی چگونه بود!؟ لطفا بگید

سینا دهنوی

درس13 تاریخ دهم

حکومت ها برای اداره قلمرو،حفظ قدرت ویتامین هزینه های گوناگون نیازمند چه بودند؟

علي عباسي

درس13 تاریخ دهم

احمد شاه قاجار که بود و چه کرد

محمد امین محمدی

درس13 تاریخ دهم

یکی از اقدامات مهم داریوش در زمینه ای توسعه راه های دریایی چه بود؟

رتبه بندی کاربران

2

55 امتیاز

3

53 امتیاز

5

21 امتیاز

7

15 امتیاز

9

15 امتیاز

10

15 امتیاز

11

15 امتیاز

12

15 امتیاز

14

15 امتیاز

15

15 امتیاز

16

14 امتیاز

17

13 امتیاز

18

10 امتیاز

19

10 امتیاز

20

8 امتیاز