انتخاب واحد درسی

پایه دهم

تاریخ دهم انسانی درس15 تاریخ دهم
فقط سوالات با جواب
nfas ..

درس15 تاریخ دهم

حل کنید لطفا زود

حدیثه مصطفایی

درس15 تاریخ دهم

سلام میشه جواب این سوال رو بگین سوال : جای خالی ها را پر کنید . الف ) ادبیات و تاریخ ایران در دوره هخامنشی بیشتر بصورت ............... بود . ب ) سیاست مدارای مذهبی اشکانیان برای تاریخ ایران ................... بود .

مهدی هاشمی

درس15 تاریخ دهم

وضع ادبیات در دوره‌ی ساسانی را توضیح دهید

Zahra Rad

درس15 تاریخ دهم

میشه لطفا جواب رو بگین ممنون

رتبه بندی کاربران

2

55 امتیاز

3

53 امتیاز

5

21 امتیاز

7

15 امتیاز

9

15 امتیاز

10

15 امتیاز

11

15 امتیاز

12

15 امتیاز

14

15 امتیاز

15

15 امتیاز

16

14 امتیاز

17

13 امتیاز

18

10 امتیاز