انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

تاریخ یازدهم انسانی درس11 تاریخ یازدهم انسانی
فقط سوالات با جواب
محمد خدیور

درس11 تاریخ یازدهم انسانی

شهر و شهر نشینی در زمان حکومت مغولان چگونه بود؟؟؟؟

مصطفی عبدالهی

درس11 تاریخ یازدهم انسانی

انگیزه فردوسی از سرودن شاهنامه چه بود

جواد نامنی

درس11 تاریخ یازدهم انسانی

دوره ی نامسلمانی و دوره ی مسلمانی حاکمیت ایلخانان را توضیح دهید؟

فرزاد مصطفوی

درس11 تاریخ یازدهم انسانی

مغول ها جزو کدام دسته بودند؟

امیرمحمد انصاری

درس11 تاریخ یازدهم انسانی

روابط سلطان محمد خرمشاهی با چه کسی یا کسانی به تیرگی گرایید؟چرا؟

مهدی سوقندی

درس11 تاریخ یازدهم انسانی

ساکنان کدام نواحی ایران بر علیه اعراب شوریدند و علت موفقیت انان چه بود؟

Dorsa wking

درس11 تاریخ یازدهم انسانی

سلام بچه ها کسی سوالای درس 10 تا 16 تاریخ 11 انسانی رو دارع تو دفترش عکس بگیرع برام بفرسته لطفا

فاطیما احمدی

درس11 تاریخ یازدهم انسانی

بچه ها سوالات این درسومیخوام

الهام سادات

درس11 تاریخ یازدهم انسانی

سلام دوستان سوالات متن رو میخوام ممنون

Radin mehregan

درس11 تاریخ یازدهم انسانی

سلام سوالات تشریحی و تستی درس ١تا٨تاریخ یازدهم اگه دارین بفرستین ممنون

رتبه بندی کاربران

3

25 امتیاز

4

20 امتیاز

5

15 امتیاز

6

15 امتیاز

7

15 امتیاز

8

10 امتیاز

9

10 امتیاز

10

10 امتیاز

11

5 امتیاز

13

5 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

17

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز