انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

تاریخ معاصر یازدهم درس 18 تاریخ یازدهم
فقط سوالات با جواب
ماعده قاسمی

درس 18 تاریخ یازدهم

سلام دوستان 🙂🌼 درس هجدهم تاریخ یازدهم تجربی پاورپوینتش یا اگر خلاصه خوب دارین برام لطفا بفرستید ☺️

‌, ‌،

درس 18 تاریخ یازدهم

پرسش های این درس هم جوابش لطفا بگین ممنون 🥰

رتبه بندی کاربران

1

175 امتیاز

2

65 امتیاز

3

60 امتیاز

7

45 امتیاز

8

35 امتیاز

9

25 امتیاز

11

25 امتیاز

12

25 امتیاز

13

25 امتیاز

14

25 امتیاز

15

20 امتیاز

16

15 امتیاز

17

15 امتیاز

18

15 امتیاز

19

15 امتیاز

20

15 امتیاز