انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

زمین شناسی یازدهم فصل 7 زمین شناسی یازدهم
فقط سوالات با جواب
مریم بازدار

فصل 7 زمین شناسی یازدهم

نمونه سوالات تستی زمین شناسی یازدهم تجربی

Mohamed abdolahi

فصل 7 زمین شناسی یازدهم

سطح ايستابي را تعريف كنيد

hamed hamed1

فصل 7 زمین شناسی یازدهم

گزینه چند می شود

راحله غلامی

فصل 7 زمین شناسی یازدهم

*سوالات. زمین شناسی فصل ٧* ۱-در دوره های زمین شناسی مختلف بخش هایی از ایران جزء کدام یک از سرزمین ها بوده؟ ٢-ویژگی های پهنه شرق و جنوب شرق ایران را بنویسید؟ ٣-در نقشه های زمین شناسی چه مواردی نمایش داده می شوند؟(٣مورد) ۴-قدیمی ترین سنگ های ایران در کدام پهنه زمین ساختی قرار دارند؟ الف)ایران مرکزی ب)زاگرس ج)سنندج-سیرجان د)البرز ۵-بررسی هادرکدام پهنه زمین ساختی ایران نشان دهنده وجود هر 3 نوع سنگ آذرین رسوبی و دگرگونی است؟ الف )شرق و جنوب شرق ب) ایران مرکزی ج) زاگرس د) کپه داغ ۶-منظور از معا

محسن حاجیان

فصل 7 زمین شناسی یازدهم

سلام@دوستان@بنظرتون@زمین@شناسی@رو@بخونم@برای@کنکور@یا@بزارمش@برای@مهر@و@ابان@یا@دو@ماه@مونده@به@کنکور@@؟ کتاب@تستی@مناسب@برای@کنکور@چی@هستش@برای@ژمین@شناسی؟

رتبه بندی کاربران

1

105 امتیاز

2

33 امتیاز

4

25 امتیاز

5

25 امتیاز

6

20 امتیاز

9

10 امتیاز

10

10 امتیاز

11

10 امتیاز

13

5 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز