انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

علوم وفنون ادبی یازدهم درس7 علوم و فنون یازدهم
فقط سوالات با جواب
mahta rahmani

درس7 علوم و فنون یازدهم

سلام علت شهرت بیدل به این نام ؟

فاطمه خوشنویسان

درس7 علوم و فنون یازدهم

سلام میشه اینو جواب بدین ممنون

movcfg mvvghh

درس7 علوم و فنون یازدهم

وزن واژه بیت زیر چیست سلام می کند سرو قیام می کند سبزه پیاده می رود غنچه سوار می رسد

movcfg mvvghh

درس7 علوم و فنون یازدهم

به خط عروضی بنویسید آنچنان کزخط سواد مردمان روشن شودسرمه گویاتر کند چشم سخنگوی ترا

سجاد رضایی

درس7 علوم و فنون یازدهم

شاهان صفوی چگونه بر رواج زبان فارسی وشعر تأثیر گذاشتند؟

amir mozafari

درس7 علوم و فنون یازدهم

سرودن شعر عاشورایی مربوط به کدام شاعر است؟

hadi jav

درس7 علوم و فنون یازدهم

لطفا جواب این سوال ...... ممنون

مهناز محمدی

درس7 علوم و فنون یازدهم

سلام@ببخشید@منظور@از@سوال«یک@جنبه@شعری@قرن@دهم@را@توضیح@دهید»چیست؟

رتبه بندی کاربران

1

115 امتیاز

3

33 امتیاز

4

25 امتیاز

5

25 امتیاز

6

20 امتیاز

9

10 امتیاز

10

10 امتیاز

11

10 امتیاز

13

5 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز