انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

علوم وفنون ادبی یازدهم درس8 علوم و فنون یازدهم
فقط سوالات با جواب
ROGHAYEH moradpoor

درس8 علوم و فنون یازدهم

یکی این درسو به من توضیح بدهه

مهدیه حسینی

درس8 علوم و فنون یازدهم

بیت زیر رو برام تقطیع کنید تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او زان سفر دراز خود عزم وطن نمیکند

فاطمه اس

درس8 علوم و فنون یازدهم

یک بیت با وزن مفتعلن

فاطمه قهرمانی

درس8 علوم و فنون یازدهم

تمرینات زیر را حل کنید ای ابر بهمنی نه به چشم من اندری تن زن زمانی ولیاسای وکم گری گل بخندید وباغ شد پدرام،ای خوشا جهان بدین هنگام چو تنها ماند ماه سرو بالا فشاند از نر کسان لو لوی لالا لطفا استعاره های این شعر ها رو بگید ممنون

Ava fathi

درس8 علوم و فنون یازدهم

وزن کدام مصراع در مقابل آن نادرست است ؟ ۱ : هم امروز از پشت بارت بیفکن ( فعولن فعولن فعولن فعولن ) ۲ : باش چو شطرنج روان خامش و خود جمله زبان ( مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن ) ۳ : هر جا حیاتی بیش تر مردم در او بی خویش تر ( مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن ) ۴ : نیست ممکن عشق را در سینه پنهان داشتن ( فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن )

محمد جواد لطفی

درس8 علوم و فنون یازدهم

تقطیع هجایی ۱-ای که گفتی جان بده،تا باشدت آرامِ جان/ جان به غم هایش سِپُردم،نیست آرامم هنوز. ۲- گِران گشتم به چشمش،بس که رفتم بی طلب سویش/ مرا از پای نافرمان،چه ها بر سر نمی آید. ۳-خون، بسی این دل من خورد،ولی سیر نشد./ جُرعه ای تا بروم ؛سوی گلویش بِکِشم.

سامان غلامی

درس8 علوم و فنون یازدهم

استعاره مکنیه چیست؟

سید کیمیا حسینی

درس8 علوم و فنون یازدهم

سلام جواب خودارزیابی صفحه ۶۷ رو می‌گین چی میشه جوابش🙏🏻🙏🏻

اتنا درستکار

درس8 علوم و فنون یازدهم

برای تقطیع وقتی اول بیت با (آ) شروع بشه باید چیکار کنیم؟؟؟

negar atenaee

درس8 علوم و فنون یازدهم

میشه اینو واسم تقطیع هجایی کنین ممنون فقط امدوز وقت دارم دهقان سالخورده چه خوش گفت با پسر...کای نورچشم من به جز از کشته ندروی

رتبه بندی کاربران

1

140 امتیاز

3

33 امتیاز

4

25 امتیاز

5

20 امتیاز

8

10 امتیاز

9

10 امتیاز

10

10 امتیاز

11

10 امتیاز

12

5 امتیاز

13

5 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز