انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

فارسی یازدهم درس 18 فارسی یازدهم
فقط سوالات با جواب
آرتمیس جهانگیری

درس 18 فارسی یازدهم

کسی میدونه این تستا مال چه کتابیه که درصد زده کنارش؟

شکیلا شاهرخی

درس 18 فارسی یازدهم

کسی بلده بگه

سید مری

درس 18 فارسی یازدهم

زمان فعل های دوخته بودند _ نوشته باشد

فرناز عنایت

درس 18 فارسی یازدهم

معنی کلمه اسحاق

پوریا پورشمس

درس 18 فارسی یازدهم

لطفا کمکم کنید

پوریا پورشمس

درس 18 فارسی یازدهم

لطفا کمکم کنید

sara hesari

درس 18 فارسی یازدهم

چراغدان نماد چه کسانی است

حمیدرضا شریفی

درس 18 فارسی یازدهم

لطفا حل کنید!

حمیدرضا شریفی

درس 18 فارسی یازدهم

بگذار بر پشتزین خود معتبر بمانم چه ارایه ای دارد !

مریم میرزا

درس 18 فارسی یازدهم

معنای لغات زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ ((تازی،سیماب،سترگ،رشحه،بیعت)) ۱)عرب، جیوه، عظیم،ترواش کرده،عهد ۲)غیر ترک، جیوه، بزرگ، دریا، پیمان ۳ )عرب، نقره، عظیم، قطره، عهد ۴ )غیر ترک، نقره، بزرگ، چکیده، پیمان

معصومه دوستی

درس 18 فارسی یازدهم

سلام (پشت زین خود) چه نوع ترکیبی است؟

رها رها ❤❤❤

درس 18 فارسی یازدهم

سلام من سه شنبه امتحان فارسی دارم میشه کمکم .کنید

رتبه بندی کاربران

3

25 امتیاز

4

20 امتیاز

5

15 امتیاز

6

15 امتیاز

7

15 امتیاز

8

10 امتیاز

9

10 امتیاز

10

10 امتیاز

11

5 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

16

5 امتیاز

17

5 امتیاز

18

5 امتیاز

20

5 امتیاز