انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

جغرافیا یازدهم درس 9 جغرافیا یازدهم
فقط سوالات با جواب
mah miri

درس 9 جغرافیا یازدهم

چرا تمدن ایرانی اسلامی قابلیت ارائه به جهانیان را ندارد ؟ یک دلیل علمی بیان کنید ؟؟

roya amiry

درس 9 جغرافیا یازدهم

تونل مانش بین کدام دو کشور قرار دارد؟

اکبر بهرامی

درس 9 جغرافیا یازدهم

معنا ناحیه سیاسی

mahfijh@gmail.com mahfijh@gmail.com

درس 9 جغرافیا یازدهم

رنگ کشور هارا بر اساس رنگ بنویسید

mamadjavad Shokrollahi

درس 9 جغرافیا یازدهم

عنصر بنیادین یک کشور ....... است.

سیامک میرزایی

درس 9 جغرافیا یازدهم

جغرافیای سیاسی را تعریف کنید

رتبه بندی کاربران

1

125 امتیاز

2

70 امتیاز

4

35 امتیاز

5

35 امتیاز

7

20 امتیاز

8

15 امتیاز

9

15 امتیاز

10

15 امتیاز

11

10 امتیاز

12

10 امتیاز

13

10 امتیاز

14

10 امتیاز

15

10 امتیاز

16

10 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز