انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

جغرافیا یازدهم درس 9 جغرافیا یازدهم
فقط سوالات با جواب
roya amiry

درس 9 جغرافیا یازدهم

تونل مانش بین کدام دو کشور قرار دارد؟

اکبر بهرامی

درس 9 جغرافیا یازدهم

معنا ناحیه سیاسی

mahfijh@gmail.com mahfijh@gmail.com

درس 9 جغرافیا یازدهم

رنگ کشور هارا بر اساس رنگ بنویسید

mamadjavad Shokrollahi

درس 9 جغرافیا یازدهم

عنصر بنیادین یک کشور ....... است.

سیامک میرزایی

درس 9 جغرافیا یازدهم

جغرافیای سیاسی را تعریف کنید

رتبه بندی کاربران

1

105 امتیاز

2

33 امتیاز

4

25 امتیاز

5

25 امتیاز

6

20 امتیاز

9

10 امتیاز

10

10 امتیاز

11

10 امتیاز

13

5 امتیاز

15

5 امتیاز

16

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز