انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

تاریخ معاصر یازدهم درس 17 تاریخ یازدهم
فقط سوالات با جواب
ayda dehghani

درس 17 تاریخ یازدهم

سلام جواب سوال ۲و ۳پرسش درس هفدهم می خواستم

رتبه بندی کاربران

1

53 امتیاز

2

45 امتیاز

3

15 امتیاز

4

15 امتیاز

6

10 امتیاز

8

8 امتیاز

9

5 امتیاز

13

5 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

17

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز