انتخاب واحد درسی

پایه یازدهم

تاریخ معاصر یازدهم درس 9 تاریخ یازدهم
فقط سوالات با جواب
Mohammadreza geybi

درس 9 تاریخ یازدهم

اقدامات ضد دینی رضا شاه را تعریف کنید

شهاب ایزدی

درس 9 تاریخ یازدهم

جنگ جهانی دوم در چه سالی بود

مسعود درویش زاده

درس 9 تاریخ یازدهم

جواب اندیشه و جست و جو درس نهم

علی رضا ناطق زاده

درس 9 تاریخ یازدهم

در دروران حکومت رضا شاه ملی گرایی با چه هدفی صورت گرفت؟

دانش رحیمی

درس 9 تاریخ یازدهم

رضا شاه در زمینه تغییر لباس و کلاه چه اقداماتی انجام داد

ابوالفضل هاشمی پور

درس 9 تاریخ یازدهم

نمونه سوال

علیرضا کریم خانی

درس 9 تاریخ یازدهم

سوال لطفا جواب سوال ۳ و ۴ بگین من بنویسم ممنون

رتبه بندی کاربران

1

95 امتیاز

2

45 امتیاز

3

25 امتیاز

4

23 امتیاز

5

23 امتیاز

6

15 امتیاز

7

15 امتیاز

9

15 امتیاز

10

15 امتیاز

11

15 امتیاز

12

13 امتیاز

13

10 امتیاز

14

10 امتیاز

16

10 امتیاز

17

10 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز