انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

تحلیل فرهنگی فصل 2 تحلیل فرهنگی دوازدهم
فقط سوالات با جواب
masoud davaji

فصل 2 تحلیل فرهنگی دوازدهم

جا های خالی را با کلمات مناسب کامل کنید؟

زهرا عبادی

فصل 2 تحلیل فرهنگی دوازدهم

ارتباط اجتماعی چیست

hadi jav

فصل 2 تحلیل فرهنگی دوازدهم

سلام.لطفا جواب این سوال،خیلی ممنون 1-ویژگی های جوامع موفق کدامند؟؟؟

نازنین پورمرادی

فصل 2 تحلیل فرهنگی دوازدهم

ویژگی شاهزاده های اطلاعاتی را بنویسید جوابش چیه

نثار صادقی

فصل 2 تحلیل فرهنگی دوازدهم

ایا کسی نمونه سوالات تحلیل فرهنگی رو داره

zahra fattahi

فصل 2 تحلیل فرهنگی دوازدهم

بچه ها تورو خدا اگه میتونید جوابم و بدید اعتیاد اینترنتی چیست تاثیر مثبت و منفی فضای مجازی در ارتباطات چیست استبداد اطلاعاتی چیست

رتبه بندی کاربران

1

85 امتیاز

2

25 امتیاز

4

10 امتیاز

5

5 امتیاز

7

5 امتیاز

9

5 امتیاز

10

5 امتیاز

11

5 امتیاز

12

5 امتیاز

13

5 امتیاز

16

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز