انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

تحلیل فرهنگی فصل 3 تحلیل فرهنگی دوازدهم
فقط سوالات با جواب
شعیب آزادی

فصل 3 تحلیل فرهنگی دوازدهم

شرایط اقتصادی و اجتماعی چگونه باعث تنوع و تکثر فرهنگی موجود در جامعه ایران گردیده است؟

saghar saghar

فصل 3 تحلیل فرهنگی دوازدهم

سلام میشه لطفا جواب این سوال را توضیح بدهید اعتقادات و باورهای فرهنگی مردم چه نقشی در پیدایش و پیروزی انقلاب داشته است؟

حسین حسین

فصل 3 تحلیل فرهنگی دوازدهم

خلاصه درس ۶ مدیریت خانواده و سبک زندگی

مهسا سادات سجادی

فصل 3 تحلیل فرهنگی دوازدهم

لطفا ینفر خلاصه درس اول فصل سوم رو برام بفرسته...

رتبه بندی کاربران

1

85 امتیاز

3

35 امتیاز

4

30 امتیاز

5

25 امتیاز

6

15 امتیاز

7

15 امتیاز

8

10 امتیاز

9

10 امتیاز

11

10 امتیاز

12

10 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

17

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز