انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

جامعه شناسی دوازدهم درس دهم جامعه شناسی دوازدهم
فقط سوالات با جواب
𝓜𝓮𝓱𝓭𝓲 ***

درس دهم جامعه شناسی دوازدهم

سلام کسی سوالات متن درس رو داره جواب مرکعه میدم

زهرا فضلی

درس دهم جامعه شناسی دوازدهم

چرادر علوم اجتماعی ازحال یاد نشده؟

علی نوری

درس دهم جامعه شناسی دوازدهم

سلام دوستان کسی خلاصه (جزوه) درس دهم جامعه شناسی را داره اگه میشه برام بفرسته باتشکر

مهسا جهانی

درس دهم جامعه شناسی دوازدهم

خلاصه درس جامعه شناسی درس دهم

محمد ابراهیم خوشقامت

درس دهم جامعه شناسی دوازدهم

کسی خلاصه درس۱۰رو داره

امیرحسین قهرمانی

درس دهم جامعه شناسی دوازدهم

به نظر شما پایداری هنجارها رابطه ای با درونی شدن هنجارها دارد؟؟؟

رضا شریعتتی

درس دهم جامعه شناسی دوازدهم

سلام بارم بندی 80و20درصد جامعه رو میخواستم

تانیا رسول پور

درس دهم جامعه شناسی دوازدهم

سلام نمونه سوال جامعه شناسی دوازدهم انسانی می خواستم

رتبه بندی کاربران

1

100 امتیاز

2

40 امتیاز

3

28 امتیاز

4

25 امتیاز

5

20 امتیاز

6

20 امتیاز

7

18 امتیاز

8

15 امتیاز

10

15 امتیاز

11

15 امتیاز

12

15 امتیاز

13

15 امتیاز

14

15 امتیاز

15

15 امتیاز

16

10 امتیاز

17

10 امتیاز

18

10 امتیاز

19

10 امتیاز

20

8 امتیاز