انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

فارسی دوازدهم درس 13 فارسی دوازدهم
فقط سوالات با جواب
مهدیه قنبری

درس 13 فارسی دوازدهم

نشانه (ان) در کوه کوهان نشانه جمع است یا شباهت ؟

بهاره بختیاری

درس 13 فارسی دوازدهم

سلام دوستان ببخشید مفهوم(این نخستین بار بود شاید کان کلید گنج مروارید او گم شد)چی میشه

kiyan dolat

درس 13 فارسی دوازدهم

منظور از وابسته بسین و پیشین چیست؟

باران همتی

درس 13 فارسی دوازدهم

کسی میتونه جواب این سوال بده؟؟

محمد رمضانی

درس 13 فارسی دوازدهم

در همه گزینه ها ارایه مجاز به کار رفته است به جز

محمد رمضانی

درس 13 فارسی دوازدهم

در همه گزینه ها ارایه مجاز به کار رفته است به جز الف مثل همیشه آخر حرفم و حرف آخرم را با بغض میخورم عمری است لبخند های لاغر خود را در دل ذخیره میکنم ب نفس کز گرمگاه سینه می آید برون ابری شود تاریک چو دیوار ایستد در پیش چشمانت ج نان را از من بگیر اگر میخواهی هوا را از من بگیر اما خنده آن رانه د، دست سرنوشت خون درد را با گلم سرشته است پس چگونه سرنوشت ناگریز خویش را رها کنم

glo gloyi

درس 13 فارسی دوازدهم

وابسته پیشین و پسین پهلوان هفت خوان اکنون درس سیزدهم فارسی

M. Rashid abady

درس 13 فارسی دوازدهم

فصل ششم درس سیزدهم صفحه ۱۱۴فارسی دوازدهم ممنون میشم اگه کسی واسم معنیش رو بفرسته

محمدرضا ولی زاده

درس 13 فارسی دوازدهم

جواب قلمرو زبانی رو کی میدونه

E D R I S📿 pv

درس 13 فارسی دوازدهم

لطفا کل تمرینات درست13رو اگه حل دارین بفرستین

مهسا ارا

درس 13 فارسی دوازدهم

بیت بتی دارم که گرد گل ز سنبل سایبان دارد بهار عارضش خطی ز خون ارغوان دارد چه کلماتی دارای استعاره اند؟

رتبه بندی کاربران

1

100 امتیاز

2

40 امتیاز

3

28 امتیاز

4

25 امتیاز

5

20 امتیاز

6

20 امتیاز

7

18 امتیاز

8

15 امتیاز

10

15 امتیاز

11

15 امتیاز

12

15 امتیاز

13

15 امتیاز

14

15 امتیاز

15

15 امتیاز

16

10 امتیاز

17

10 امتیاز

18

10 امتیاز

19

10 امتیاز

20

8 امتیاز