انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

فارسی دوازدهم درس 16 فارسی دوازدهم
فقط سوالات با جواب
حسین ساقی

درس 16 فارسی دوازدهم

سلام مفعول کدومه؟

زهرا زهرا

درس 16 فارسی دوازدهم

سلام بچه ها برا امتحان نهایی باید معنی و ارایه های شعر خوانی هارو بلد باشیم؟،؟

حسین ساقی

درس 16 فارسی دوازدهم

سلام میشه جواب این سوال رو بدید؟

اورهان رحیمی

درس 16 فارسی دوازدهم

صفحه 140فارسی دوازدهم تویه قلمرو ادبی چرا (متروک)مسند نیست

رتبه بندی کاربران

1

75 امتیاز

2

40 امتیاز

3

38 امتیاز

4

25 امتیاز

5

20 امتیاز

6

20 امتیاز

7

18 امتیاز

8

15 امتیاز

10

15 امتیاز

11

15 امتیاز

12

15 امتیاز

13

15 امتیاز

14

15 امتیاز

15

15 امتیاز

16

10 امتیاز

17

10 امتیاز

18

10 امتیاز

19

10 امتیاز

20

10 امتیاز