انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

جغرافیا دوازدهم درس پنجم جغرافیا دوازدهم
فقط سوالات با جواب
Bahar 💫

درس پنجم جغرافیا دوازدهم

مساله های اختلاف ساعت: ۱-شهرAدرطول شرقی ۴۵ وشهرBدر طول غربی۷۵ درجه قرار گرفته ،اگر ساعت در A ساعت ۱۹ باشد: 🌍الف- اختلاف طول جغرافیایی این دوشهر را محاسبه کنید. 🌍 ب-اختلاف ساعت این دوشهر را بدست آورید. 🌍 ج-ساعت درشهر Bچند است؟ 2-اگر در نیمه دوم سال در شهری که در طول ۶۰ درجه غربی قرار گرفته ساعت ۱۶ باشد درگرینویچ ساعت چند است؟ 3-ساعت در شهر الف۲۰ ودرشهر ب ۸ صبح می باشد، اختلاف طول جغرافیایی این دوشهر را حساب کنید. 4-در گرینویچ ساعت ۵ عصر است،در بمبئی در هند ساعت چند می باشد؟(طول جغرافی

فاطمه ساعدی

درس پنجم جغرافیا دوازدهم

حرکت دامنه ای چیست و انواع آن

ho3ein sh

درس پنجم جغرافیا دوازدهم

سلام میشه فنون و مهارت های جغرافیای ۲ رو یکی بهم توضیح بده ممنون میشم.

کیهان کیانی

درس پنجم جغرافیا دوازدهم

منظور از حمل نقل آبی چیست ؟

رتبه بندی کاربران

1

85 امتیاز

2

25 امتیاز

4

10 امتیاز

5

5 امتیاز

7

5 امتیاز

9

5 امتیاز

10

5 امتیاز

11

5 امتیاز

12

5 امتیاز

13

5 امتیاز

16

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز