انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

جغرافیا دوازدهم درس6 جغرافیا دوازدهم
فقط سوالات با جواب
محمد عبدالله پور

درس6 جغرافیا دوازدهم

بانک نهایی خیلی سبز میخواستم

farhan abazadeh

درس6 جغرافیا دوازدهم

سلام دوستان سوالات درس رو همراه با جوابش کسی داره 🙏

علیرضا سهرابی

درس6 جغرافیا دوازدهم

سنجیده چیست؟

علی حداد

درس6 جغرافیا دوازدهم

ببینین درسته یا نه دبیرستان لطفا

رتبه بندی کاربران

1

95 امتیاز

2

40 امتیاز

3

28 امتیاز

4

25 امتیاز

5

20 امتیاز

6

20 امتیاز

7

18 امتیاز

8

15 امتیاز

10

15 امتیاز

11

15 امتیاز

12

15 امتیاز

13

15 امتیاز

14

15 امتیاز

15

15 امتیاز

16

10 امتیاز

17

10 امتیاز

18

10 امتیاز

19

10 امتیاز

20

10 امتیاز