انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

جغرافیا دوازدهم درس6 جغرافیا دوازدهم
فقط سوالات با جواب
farhan abazadeh

درس6 جغرافیا دوازدهم

سلام دوستان سوالات درس رو همراه با جوابش کسی داره 🙏

علیرضا سهرابی

درس6 جغرافیا دوازدهم

سنجیده چیست؟

علی حداد

درس6 جغرافیا دوازدهم

ببینین درسته یا نه دبیرستان لطفا

رتبه بندی کاربران

1

85 امتیاز

2

25 امتیاز

4

10 امتیاز

5

5 امتیاز

6

5 امتیاز

7

5 امتیاز

9

5 امتیاز

10

5 امتیاز

11

5 امتیاز

12

5 امتیاز

13

5 امتیاز

16

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز