انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

تاریخ دوازدهم درس 4 تاریخ دوازدهم انسانی
فقط سوالات با جواب
علیرضا صفاری

درس 4 تاریخ دوازدهم انسانی

سلام دوستان نمونه سوال امتحان نوبت اول تاریخ رو میخوام

فاطمه ایگدر

درس 4 تاریخ دوازدهم انسانی

سلام میشه قسمت اوضاع اجتماعی صفحه 47 را توضیح دهید؟

mahsa ashegh

درس 4 تاریخ دوازدهم انسانی

علت توجه فرانسه به ایران درزمان ناپلئون چه بود؟

mahsamaryamyyy@gmail.com mahsamaryamyyy@gmail.com

درس 4 تاریخ دوازدهم انسانی

رضا شاه که بود

خلیل بلوچ

درس 4 تاریخ دوازدهم انسانی

زود جواب بدید

خلیل بلوچ

درس 4 تاریخ دوازدهم انسانی

زود جواب بدید لطفا

رتبه بندی کاربران

1

75 امتیاز

3

25 امتیاز

4

15 امتیاز

5

15 امتیاز

6

15 امتیاز

8

10 امتیاز

9

10 امتیاز

10

10 امتیاز

11

10 امتیاز

13

10 امتیاز

16

5 امتیاز

17

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز