انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

سلامت و بهداشت دوازدهم درس11 سلامت و بهداشت دوازدهم
فقط سوالات با جواب
kiyan dolat

درس11 سلامت و بهداشت دوازدهم

سلام بر همه آیا کسی جزوه داره برام بفرسته لطفا؟ به دو نفر اول جواب معرکه می دهم..

آرش رشیدنیا

درس11 سلامت و بهداشت دوازدهم

ضرر های سیگار

رتبه بندی کاربران

2

55 امتیاز

3

55 امتیاز

4

35 امتیاز

5

25 امتیاز

6

15 امتیاز

7

15 امتیاز

9

10 امتیاز

11

5 امتیاز

12

5 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

16

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز