انتخاب واحد درسی

پایه دوازدهم

سلامت و بهداشت دوازدهم درس 14 سلامت و بهداشت دوازدهم
فقط سوالات با جواب
Bita Qp

درس 14 سلامت و بهداشت دوازدهم

بچه ها یکی پاسخ نامه آزمون سلامت و بهداشت رو پیدا کرد برام بفرسته گوگلم مشکل پیدا کرده چه قدرم سخت بود امتحانش اه

Mohmmad MT

درس 14 سلامت و بهداشت دوازدهم

ادامه سوالات نوبت دوم

Mohmmad MT

درس 14 سلامت و بهداشت دوازدهم

نمونه سوال نوبت دوم

محمد رضا

درس 14 سلامت و بهداشت دوازدهم

دوستان کسی سوالات متن pdfسلامت بهداشت از ۱۴ تا درس داره.خبرم بدید ممنون

لیندا نمایی

درس 14 سلامت و بهداشت دوازدهم

سلام .سوالات شبه نهایی سلامت رو میخواستم

P. S 2019

درس 14 سلامت و بهداشت دوازدهم

بارم بندی سلامت و بهداشت

... ....

درس 14 سلامت و بهداشت دوازدهم

هرکی سوال داره ازاین درس بفرسته تو روخدا لازم دارم .درس۱۴

رتبه بندی کاربران

1

85 امتیاز

3

35 امتیاز

4

30 امتیاز

5

20 امتیاز

6

15 امتیاز

7

15 امتیاز

8

10 امتیاز

9

10 امتیاز

11

10 امتیاز

12

10 امتیاز

14

5 امتیاز

15

5 امتیاز

17

5 امتیاز

18

5 امتیاز

19

5 امتیاز

20

5 امتیاز