انتخاب واحد درسی

پایه چهارم

مطالعات اجتماعی چهارم درس 7 مطالعات اجتماعی چهارم
فقط سوالات با جواب
پریماه عبدالملکی

درس 7 مطالعات اجتماعی چهارم

سلام لطفا سوالات مطالعات اجتماعی در هفتم پایه پنجم رو میخواستم ممنون

نازی ‌تک پر

درس 7 مطالعات اجتماعی چهارم

صفحه ۳۰ جواب به کار ببندیم لطفا از اینترنت نباشه

رتبه بندی کاربران

1

15 امتیاز

2

10 امتیاز

3

5 امتیاز

4

5 امتیاز

5

5 امتیاز

7

5 امتیاز