انتخاب واحد درسی

پایه چهارم

مطالعات اجتماعی چهارم درس 8 مطالعات اجتماعی چهارم
فقط سوالات با جواب
محیا نصیری پور

درس 8 مطالعات اجتماعی چهارم

نمونه سوال بفرستید برای نفرات اول دوم وسوم معرکه میدم

mobina turani

درس 8 مطالعات اجتماعی چهارم

خلاصه درس رو می‌خوام کامل باشه دقت کنین( خلاصه) به هر کی که کامل و مفید بود معرکه هم میدم🌷🌷🌺🌺

زهرا میرزایی

درس 8 مطالعات اجتماعی چهارم

توضیح کامل درمورد درس هشتم مطالعات معرکه میدم تا ساعت ۸ وقت دارم لطفا

یه یارو☁🌈 🌙

درس 8 مطالعات اجتماعی چهارم

سلام جواب فعالیت صفحه ۴۰ مطالعات شماره ۲ و ۳ 🌈🥲☁باهوشا دستا بالا

......s .....y

درس 8 مطالعات اجتماعی چهارم

سلام کسی سوالات درس 8 و داره؟

... ..........

درس 8 مطالعات اجتماعی چهارم

جواب بدید معرکه تاج .. میدم

... ..........

درس 8 مطالعات اجتماعی چهارم

سریع جواب بدید تاج میدم

سید مارال موسوی

درس 8 مطالعات اجتماعی چهارم

لطفاً جواب بدید معرکه میدم از اینترنت نباشه لطفا

رتبه بندی کاربران