انتخاب واحد درسی

پایه پنجم

قرآن پنجم درس 3 قران پنجم
فقط سوالات با جواب
محدود دائمی

درس 3 قران پنجم

معنی درس قران معرکه میدم

Ramin T.

درس 3 قران پنجم

صفحه ۲۶ قران معنی کلمات رو بفرستید به دو نفره اول معرکه میدم

Ramin T.

درس 3 قران پنجم

هرکی زودتر جواب بده معرکه میدم

Ramin T.

درس 3 قران پنجم

معنی کلمات ص 25 رو جوابش رو میدین

رتبه بندی کاربران

1

285 امتیاز

2

273 امتیاز

4

85 امتیاز

5

83 امتیاز

8

48 امتیاز

9

48 امتیاز

10

43 امتیاز

11

35 امتیاز

12

33 امتیاز

13

28 امتیاز

14

25 امتیاز

15

25 امتیاز

18

15 امتیاز