انتخاب واحد درسی

پایه پنجم

علوم پنجم درس 8 علوم پنجم
فقط سوالات با جواب
دیانا اسکندری

درس 8 علوم پنجم

اهرم نوع دوم با مثال به اولین نفر تاج میدم

آرتیا صیدی

درس 8 علوم پنجم

نمونه سوال درس ۸ لطفا بفرستید. تاج میدم

فاطمه سرحدی

درس 8 علوم پنجم

تکه گاه در اهرم نوع دوم کجای اهرم قرار دارد

رتبه بندی کاربران

1

193 امتیاز

4

43 امتیاز

5

38 امتیاز

6

38 امتیاز

7

31 امتیاز

9

22 امتیاز

11

15 امتیاز

12

15 امتیاز

13

15 امتیاز

16

10 امتیاز

17

10 امتیاز

19

10 امتیاز

20

10 امتیاز