انتخاب واحد درسی

پایه ششم

فارسی ششم درس 11 فارسی ششم
فقط سوالات با جواب

ارکان تشبیه را نام ببرید؟؟💖 به نفر اول و دوم معرکه میدم🌿

رتبه بندی کاربران