انتخاب واحد درسی

پایه ششم

قرآن ششم درس یک قران ششم
فقط سوالات با جواب
زینب فاطمی

درس یک قران ششم

لطفا جواب تمرین ۱ صفحه ۲۵ رو ارسال کنین

سوگند عبداللهی

درس یک قران ششم

لطفا یکی بگه معنی کلمه النار رو ممنونم

رتبه بندی کاربران