انتخاب واحد درسی

پایه ششم

علوم ششم درس 7 علوم ششم
فقط سوالات با جواب
آرین باستانی

درس 7 علوم ششم

نمونه سوال در مورد نیرو مقاومت هوا همراه با مثال یا هواپیما

مهدی ولایی پ

درس 7 علوم ششم

نیروی بالا بری چیست هرکی زود بگه معرکه میدم.

رتبه بندی کاربران