پادرس ، پاسخ می دهد

 • مح. حسینی

  جهت مشاهده عکس کلیک نمایید

  میشه لطفا اینو به روش زنجیره ای حل کنین؟

 • جواب ها

 • مح. حسینی

  جواباین روشیه ک ب ما گفتن حالا نمیدونم منظورت همینه یا نهجهت مشاهده عکس کلیک نمایید

  این روشیه ک ب ما گفتن حالا نمیدونم منظورت همینه یا نه