پادرس ، پاسخ می دهد

 • امیرمحمد احمدلو

  جهت مشاهده عکس کلیک نمایید

  سلام کسی نمونه سوال از فصل دو از کتاب خیلی سبز داره

 • جواب ها

 • امیرمحمد احمدلو

  جواباینم نمونه سوالجهت مشاهده عکس کلیک نمایید

  اینم نمونه سوال