پادرس ، پاسخ می دهد

 • نرگس بهمدی

  جهت مشاهده عکس کلیک نمایید

  سلام میشه جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۲۹ علوم رو برام بفرستید ممنون

 • جواب ها

 • نرگس بهمدی

  جواب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جهت مشاهده عکس کلیک نمایید

  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌