پادرس ، پاسخ می دهد

 • ..A .N

  جهت مشاهده عکس کلیک نمایید

  کی مثالی از الگوریتم شرطی میدونه کمک کنه

 • جواب ها

 • ..A .N

  جواببفرماییدجهت مشاهده عکس کلیک نمایید

  بفرمایید