هندسه دهم -

فصل سوم هندسه دهم

Amin zng

هندسه دهم. فصل سوم هندسه دهم

اثبات در هر مثلث قاعم الزاویه اندازه میانه وارد بر وتر نصف اندازه وتر است را بنویسید؟؟ صفحه ی ۶۰ کتاب هندسه فعالیت ۶

جواب ها

سوالات مشابه

milad torabi

فصل سوم هندسه دهم

لطفا کامل

مارال شهمرادی

فصل سوم هندسه دهم

لطفا اثبات کامل قضیه ی همرسی میانه ها رو در مثلث بفرستید،از رو گام به گام نباشه از جزوه دبیر باشه، لطفا زود بفرستید

خارد پذرپم

فصل سوم هندسه دهم

اثبات کامل قضیه همرسی میانه ها در مثلث رو لطفا زود بفرستید،از گام به گام نباشه

reihan futureengineer

فصل سوم هندسه دهم

و@یه@سوال@دیگه@بنظر@شما@برای@تست@زدن@کتاب@تست@نشر@الگو@بهتره@یا@سه@بعدیش@؟ اگه@درباره@اش@توضیح@بدین@ممنون@میشم

asma 😍

فصل سوم هندسه دهم

لطفا@جواب@بدیدددد.. سئوال@یک:حداقل@از@........نقطه@یک@صفحه@نمیگذرد. سئوال@دوم:مستطیلی@که@لوزی@باشد.......@است. لطفا@پاسخ@دهید@فردا@امتحان@دارم.ممنون.

مستر هوش

فصل سوم هندسه دهم

لطفا@حل@کنید

مهرشاد ده+هفت

فصل سوم هندسه دهم

این@قضیه@رو@یکی@بگه

محمدرضا نجفیان

فصل سوم هندسه دهم

توی@این@شکل@اثبات@کنید@مثلثOCD@متساوی@الاضلاعه@ زاویه@A@و@B@هم@اون@بخشش@که@کوچکتره@۱۵@درجه@است@و@شکل@مربع@است

کیوان عباسی

فصل سوم هندسه دهم

از@محل@برخورد@میانه@های@یک@مثلث@خطی@موازی@یکی@از@اضباع@مثلث@رسم@میکنیم@تا@ان@را@به@دو@قسمت@مساوی@تقسیم@کند‌. نسبت@مساحت@دو@مثلث@برابر@چقدر@است

سمیرا پیروتی

فصل سوم هندسه دهم

لطفا@جواب@همراه@با@توضیح