علوم تجربی نهم -

فصل 2 علوم نهم

amir a. m

علوم تجربی نهم. فصل 2 علوم نهم

اگه بخش شیمی رو بلدین چنتا نکته بگید که یه چیزی از شیمی بفهمم 3 نفری که بهترین نکته رو بگن فورا تاج می دم

جواب ها

سوالات مشابه

فقط رونالدو ..

فصل 2 علوم نهم

بچه ها کوالانسی چیه ؟

فقط رونالدو ..

فصل 2 علوم نهم

بچه‌ها زود جواب بدید تاجیدمیدم اتم‌های سازنده هیدروکربن‌ها توسط چند نوع پیوندی به یکدیگر متصلند

ستاره ابراهیمی

فصل 2 علوم نهم

بچه ها جواب این چیه به همه تاج میدم

فقط رونالدو ..

فصل 2 علوم نهم

سوالات صفحه‌ی ۲۰ رو دارین؟

koralin kkk

فصل 2 علوم نهم

چجوری بفهمیم بین دو عنصر پیوند یونی برقراره یا اشتراکی؟

ستاره ابراهیمی

فصل 2 علوم نهم

بچه ها جواب آزمایش صفحه ۱۵ چیه به همه 👑 می دم

فقط رونالدو ..

فصل 2 علوم نهم

شماره .... ث ..ص ۱۹ دلیل بیارید

فقط رونالدو ..

فصل 2 علوم نهم

صفحه ۲۳ و صفحه ۲۴ رو جواب بدید 🗿👑 تاج میدم

MOH2 20

فصل 2 علوم نهم

میشه جواب اینو بگید با دلیل

هرکی میخاد عضو چت سولات امتحانی آیدی شو بزاره

miss. lavin♥️🌊 ....

فصل 2 علوم نهم

کاش میشد جادو کرد معلمارو نابود کرد🤝🏿😊من ادم ارام هستم فقط یوخته زیادی ارامممم

Asal xi

فصل 2 علوم نهم

خود را بیازمایید صفحه24میشه توضیح بدین؟ هیچی نیمفهمم

آیسان 💫

فصل 2 علوم نهم

میشه اینو جواب بدینننن

Elena 💫

فصل 2 علوم نهم

کسی میتونه این شکل رو از اول تا آخر کامل توضیح بده؟؟ کامل باشه تاج میدم

مریم مهرابی

فصل 2 علوم نهم

کسی می تونه چرخه کربن شکل رو توضیح بده

Elena 💫

فصل 2 علوم نهم

بچه ها جواب این چی میشه؟؟ در متن زیر دو اشتباه علمی وجود دارد، زیر هریک از آنها خط بکشید و درست آن ها را در محل نقطه چین بنویسید فعل جمله را تغییر ندهید: بعضی از ترکیب های شیمیایی با انتقال الکترونها و بعضی از آنها با اشتراک الکترونها بوجود می آیند. دسته ای از ترکیب ها بنام درشت مولکولها از اتصال تعداد زیادی اتم که با انتقال الکترون به هم وصل شدهاند، پدید آمدهاند. از این دسته ترکیبات می توان به درشت مولکولهای بسپاری ، مثل ابریشم که یک درشت مولکول گیاهی طبیعی است و از انواع مصنوعی به پلی ات

Artemis salari

فصل 2 علوم نهم

تاج میدم یکی رو برگه قشنگ توضیح بده

۰۰۰ ۰۰۰۰

فصل 2 علوم نهم

چرا قارچ سبزی ب حساب نمیاد؟چون سبزینه ندارن و فتوسنتز نمی کنن؟(اینو بگم کافیه نمره کامل میدن؟)

Artemis salari

فصل 2 علوم نهم

😂عکس اش نیومده بود تموم قسمت های شماره را میشه تک به تک بگید

MOBHAM ...

فصل 2 علوم نهم

اینو اگه میشه توضیح بدید کامل? قسمت ج