ریاضی چهارم - فصل پنجم ریاضی چهارم

m. s..

ریاضی چهارم. فصل پنجم ریاضی چهارم

جواب بدید تاج معرکه میدم

جواب ها

سمت راست بالا دو و سه‌پنجم سمت راست پایین چهار و یک دوم سمت چپ بالا یک و دو سوم سمت چپ پایین سه و یک دوم $$ 2 /frac{3}{5} // 4 /frac{1}{2} // 1 /frac{2}{3} // 3 /frac{1}{2} $$

سوالات مشابه

m. s..

فصل پنجم ریاضی چهارم

لطفا زود جواب بدید معرکه میدم

m. s..

فصل پنجم ریاضی چهارم

زود جواب بدید معرکه تاج می دهم

m. s..

فصل پنجم ریاضی چهارم

زود جواب بدید معرکه تاج