زبان انگلیسی دوازدهم - درس1 زبان انگلیسی دوازدهم

محمدرضا ثالث

زبان انگلیسی دوازدهم. درس1 زبان انگلیسی دوازدهم

جزوه می خواستم در ۱ و۲

جواب ها

Tara rad

زبان انگلیسی دوازدهم

اینجا نمیشه pdf بفرستیم چی؟!!!

جواب معرکه

ali Bakhtiari

زبان انگلیسی دوازدهم

سلام اینجا نمیشه فرستاد چون خیلی کم هست فضا ولی یه چندتا افعال فرستادم برات اگه آدرس یا آیدی بدی می تونم یه پی دی اف خوب از کتاب سیر تا پیاز بفرستم برات خیلی عالی هست

سوالات مشابه

سیدرسول میری

درس1 زبان انگلیسی دوازدهم

سلام کسی نمونه سوال نوبت اول زبان دوازدهم تجربی داره؟!!!!!

sara deris

درس1 زبان انگلیسی دوازدهم

به سوالات زیر پاسخ دهید 1. Reza can speak English, ........? 2. Ali doesn't speak English well,..............? 3.Reza didn't speak English well, ...........? 4. My friends never came late. ...............? 5. Mina has had a red car, ...........? 6. We went to the cinema last week .........we had a wonderful time. 7. Ali saw Reza . ......... he didn't speak to him.

شیوا پنا

درس1 زبان انگلیسی دوازدهم

سلام بچه ها میشه ۵ مثال برا زمان ساده - ۵ مثال برا زمان استمراری و ۵ مثال برا آینده بفرستین ؟؟؟