ریاضی پنجم - فصل سوم ریاضی پنجم

پرنیان خوشحال

ریاضی پنجم. فصل سوم ریاضی پنجم

جواب این چی میشه

جواب ها

Shayesteh hashemi

ریاضی پنجم

بفرمایید

سوالات مشابه

محمد جواد فاطمی

فصل سوم ریاضی پنجم

اختلاف پول امین و مبین10000ریال است اگرنسبت پول امین بہ مبین 9 بہ 7 باشد پول ھرکدام چند ریال است؟؟؟؟

محمد جواد فاطمی

فصل سوم ریاضی پنجم

اختلاف پول امین و مبین10000ریال است اگرنسبت پول امین بہ مبین 9 بہ 7 باشد پول ھرکدام چند ریال است؟؟؟؟

Rashidy .jh

فصل سوم ریاضی پنجم

سلام بچه ها این دو سوال رو حل کنید. تاج میدم