نگارش دوازدهم -

ایدا محمدی

نگارش دوازدهم.

میشه این ضرب المثل رو گسترش بدین؟؟ از هرجا که شد اشکال نداره .

جواب ها

جواب معرکه

نسترن سمیری

نگارش دوازدهم

ضرب المثلی نیست که! الف)چند صباحی تا جنگ و ستیز با غول عظیم الجثه و خوفناک کنکور مانده است. ب)دایه باران دست نوازشگر خود را مادرانه بر سر گل‌های بهاری کشید ۲)نامه های خصوصی و صمیمانه

سوالات مشابه