مطالعات اجتماعی چهارم - درس 19 مطالعات اجتماعی چهارم

نابغه ....

مطالعات اجتماعی چهارم. درس 19 مطالعات اجتماعی چهارم

توروخدا کمکم کنید فردا از درس ۱۹تا۲۲امتحان دارم هیچی هیچی بلد نیستم خیلی معلمم سخت میگیره

جواب ها

جواب معرکه

مارالشونم 🌌❤

مطالعات اجتماعی چهارم

اول اینکه نگران نباش عزیزم اول متن درسو به صورت روزنامه وار بخون بعد که خوندی ازشون سوال طرح کن و از خودت آزمون بگیر بعدش نمونه سوال تمرین کن البته بهتره نمونه سوال رو خودت بنویسی چون خیلی کمکت میکنه که سوالات رو به خوبی جواب بدی موفق باشی عزیز دلم🤗❤

کیم تهیونگ

مطالعات اجتماعی چهارم

سلام نمونه سوال حل کن موفق باشی

نیایش رحیمی

مطالعات اجتماعی چهارم

حکومت بنی عباس چگونه تشکیل شد ؟توضیح دهید

سوالات مشابه

زهرا بیگی

درس 19 مطالعات اجتماعی چهارم

مرز چیست ؟

زهرا بیگی

درس 19 مطالعات اجتماعی چهارم

مرز چیست ؟

زهرا بیگی

درس 19 مطالعات اجتماعی چهارم

مرز چیست ؟

نابغه ....

درس 19 مطالعات اجتماعی چهارم

توروخدا کمکم کنید فردا از درس ۱۹تا۲۲امتحان دارم هیچی هیچی بلد نیستم خیلی معلمم سخت میگیره

نابغه ....

درس 19 مطالعات اجتماعی چهارم

توروخدا کمکم کنید فردا از درس ۱۹تا۲۲امتحان دارم هیچی هیچی بلد نیستم خیلی معلمم سخت میگیره

زهرا بیگی

درس 19 مطالعات اجتماعی چهارم

مرز چیست ؟

زهرا بیگی

درس 19 مطالعات اجتماعی چهارم

مرز چیست ؟

زهرا بیگی

درس 19 مطالعات اجتماعی چهارم

مرز چیست ؟

نابغه ....

درس 19 مطالعات اجتماعی چهارم

توروخدا کمکم کنید فردا از درس ۱۹تا۲۲امتحان دارم هیچی هیچی بلد نیستم خیلی معلمم سخت میگیره

زهرا بیگی

درس 19 مطالعات اجتماعی چهارم

مرز چیست ؟

زهرا بیگی

درس 19 مطالعات اجتماعی چهارم

مرز چیست ؟

زهرا بیگی

درس 19 مطالعات اجتماعی چهارم

مرز چیست ؟

⿻ . . . Zahra ⛸🌸… .!

درس 19 مطالعات اجتماعی چهارم

لطفا سوالات درس ۱۹ رو ارسال کنید🧚🦄 هر کی کامل بفرستده تاج میدم

زهرا بیگی

درس 19 مطالعات اجتماعی چهارم

مرز چیست ؟

زهرا بیگی

درس 19 مطالعات اجتماعی چهارم

مرز چیست ؟

⿻ . . . Zahra ⛸🌸… .!

درس 19 مطالعات اجتماعی چهارم

لطفا سوالات درس ۱۹ رو ارسال کنید🧚🦄 هر کی کامل بفرستده تاج میدم

زهرا بیگی

درس 19 مطالعات اجتماعی چهارم

مرز چیست ؟

زهرا بیگی

درس 19 مطالعات اجتماعی چهارم

مرز چیست ؟

زهرا بیگی

درس 19 مطالعات اجتماعی چهارم

مرز چیست ؟

زهرا بیگی

درس 19 مطالعات اجتماعی چهارم

مرز چیست ؟