ریاضی ششم - فصل پنجم ریاضی ششم

سوال واضح !

𝓚𝓲𝓪𝓻𝓮𝓼𝓱 𝓗𝓪𝓫𝓲𝓫𝓲

ریاضی ششم. فصل پنجم ریاضی ششم

هرکسی جواب رو بگه معرکه میدم

جواب ها

جواب معرکه

معرکه یادت نره

سوالات مشابه

سوگند عبداللهی

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه برام نمونه سوال بفرستی معرکه می دم

علی حیدری

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام متمم زاویه ۲۷ چند درجه است؟ جواب=معرکه

علی حیدری

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام متمم زاویه ۲۷ چند درجه است؟ جواب=معرکه

آناهیتا ♡♡♡

فصل پنجم ریاضی ششم

لطفا جواب سوال رو بگین

آناهیتا ♡♡♡

فصل پنجم ریاضی ششم

لطفا جواب سوال رو بگین

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه هرمی می‌تونه جواب این رو به هم بگه باید مساحت رو بدت بیاوریم

آناهیتا ♡♡♡

فصل پنجم ریاضی ششم

جواب بدین معرکه میدم به کسی که درست بگه🫂

سوگند عبداللهی

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه برام نمونه سوال بفرستی معرکه می دم

هر کس امتحان ریاضی داده بزاره معرکه میدم:)

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام ببخشید من یه سوال ریاضی داشتم لطفاً هرمی بیدونه بهم بگه 857 سی سی چند لیتر است?

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه هرمی می‌تونه جواب این رو به هم بگه باید مساحت رو بدت بیاوریم

پارمیس معارف

فصل پنجم ریاضی ششم

نمونه سوال از فصل پنجم میخواممممم لطفاااا بدین هرکی بده معرکه میدمم

هرکسی جواب رو بگه معرکه میدم

ARMY ♥️

فصل پنجم ریاضی ششم

لطفاً هرکی می‌دونه راهنمایی کنه

هر کس امتحان ریاضی داده بزاره معرکه میدم:)

morvarid ghasmi

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام محیط رو حساب کنید 😁 معرکه میدم

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه هرمی می‌تونه جواب این رو به هم بگه باید مساحت رو بدت بیاوریم

morvarid ghasmi

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام محیط رو حساب کنید 😁 معرکه میدم

فاطیما ستایش

فصل پنجم ریاضی ششم

سلام اگه میشه لطفاً واسم جواب این سوال رو بفرستید معرکه میدم به هر کی که بفرسته

آناهیتا ♡♡♡

فصل پنجم ریاضی ششم

جواب بدین معرکه میدم به کسی که درست بگه🫂