ریاضی پنجم - فصل هفتم ریاضی پنجم

❤️NARGES❤️ ❤️NASERI❤️

ریاضی پنجم. فصل هفتم ریاضی پنجم

فصل ششم تاج میدم

جواب ها

جواب معرکه

Hosna Jagari

ریاضی پنجم

سوالات فصل ۶ معرکه یادت نره

Haasti 100.3

ریاضی پنجم

ینی چییییی

سوالات مشابه

یلدا قره داغی

فصل هفتم ریاضی پنجم

نام چند بازی عادلانه را بنویسید تاج میدم+معرکه

Fatemeh sarhadi

فصل هفتم ریاضی پنجم

چگونه باید در این برنامه عکس بفرستم

آرمی ......

فصل هفتم ریاضی پنجم

بگید لطفاً تاج میدم و فالوتون میکنم

Haasti 100.3

فصل هفتم ریاضی پنجم

نمونه سوالات درس 7 ریاضی لطفا خواهش میکنم بگید🥺 پاداش میدم+آیفون 13

Haasti 100.3

فصل هفتم ریاضی پنجم

👇بگیین لطفا پاداش

Haasti 100.3

فصل هفتم ریاضی پنجم

جواب دهید وقت ندارم به ۱۰ نفر اول معرکه میدم

یلدا قره داغی

فصل هفتم ریاضی پنجم

نام چند بازی عادلانه را بنویسید تاج میدم+معرکه

نگار محمدی

فصل هفتم ریاضی پنجم

لطفاً ازفصل ۷سوال بفرستید تاج میدم

ترنم پورامین

فصل هفتم ریاضی پنجم

میانگین اعداد ۶، ۴ ، ۳ ، ۸ چیست ؟ راهنمایی : جمع اعداد و تقسیم بر تعداد 😀

محیا رشیدی

فصل هفتم ریاضی پنجم

سه عدد متوالی بنویسید که میانگین ان ها 30 باشد

Fatemeh sarhadi

فصل هفتم ریاضی پنجم

چگونه باید در این برنامه عکس بفرستم

سلوا پاکیزه

فصل هفتم ریاضی پنجم

با عدد های هشت و دو و شش و نه میانگین آنها را حساب کنید

آرمی ......

فصل هفتم ریاضی پنجم

بگید لطفاً تاج میدم و فالوتون میکنم

علی مولایی

فصل هفتم ریاضی پنجم

میانگین اعداد ۶۰و۸۰و۷۵و۵۵و۶۵و۸۵ پیدا کنید

نگار محمدی

فصل هفتم ریاضی پنجم

لطفاً ازفصل ۷سوال بفرستید تاج میدم

ترنم پورامین

فصل هفتم ریاضی پنجم

میانگین اعداد ۶، ۴ ، ۳ ، ۸ چیست ؟ راهنمایی : جمع اعداد و تقسیم بر تعداد 😀

علی مولایی

فصل هفتم ریاضی پنجم

میانگین اعداد ۶۰و۸۰و۷۵و۵۵و۶۵و۸۵ پیدا کنید

ترنم پورامین

فصل هفتم ریاضی پنجم

میانگین اعداد ۶، ۴ ، ۳ ، ۸ چیست ؟ راهنمایی : جمع اعداد و تقسیم بر تعداد 😀

علی مولایی

فصل هفتم ریاضی پنجم

میانگین اعداد ۶۰و۸۰و۷۵و۵۵و۶۵و۸۵ پیدا کنید

سحر رنجبر

فصل هفتم ریاضی پنجم

سلام ریاضی صفحه ی ۱۲۹ تمرین رو بفرستید تاج می دم