شیمی یازدهم - فصل 3 شیمی یازدهم

معین ولی پور

شیمی یازدهم. فصل 3 شیمی یازدهم

خواهس می کنم اگر کسی نمونە سوالی دارد کە چنین سوالی داخلش باشە برام بفرستە خواهش می کنم

جواب ها

Sayeh Malek Hosseini

شیمی یازدهم

بفرمایید

سوالات مشابه

نازیلا رحیمی

فصل 3 شیمی یازدهم

c(گرافیت)+o2 →co2+393/5 kj c(الماس)+o2→co2+395/4 Kj چرا گرمای حاصل از سوختن یک مول گرافیت متفاوت از سوختن یک مول الماس است؟

Asal Khedri

فصل 3 شیمی یازدهم

جوابش چی میشه

زهرا مرادی

فصل 3 شیمی یازدهم

جواب سوال 35و 36 رو میشه بفرستید