ریاضی هفتم - فصل 5 ریاضی هفتم

با نام

ریاضی هفتم. فصل 5 ریاضی هفتم

حل کنید با توضیح تاج میدم

جواب ها

عرض مستطیل ۸ و طول آن ۳۲ است مساحت۱۲۸ یک چهارم مساحت ۳۲ میشود$$ (x + 4x) /times 2=80 // 2x + 8x=80 // 10x=80 // x=8 $$

سوالات مشابه

پارسا ‌‌‌‌‌‌‌‌

فصل 5 ریاضی هفتم

لطفا لطفا لطفا لطفا با روش و کامل بگید فوریه لطفا

علی رنجبر

فصل 5 ریاضی هفتم

سلام لطفا حل کنید به جواب صحیح تاج میدم

هستی میری راد

فصل 5 ریاضی هفتم

لطفاً پاسخ را درست جواب بدید