علوم تجربی نهم -

فصل 2 علوم نهم

رضا ..

علوم تجربی نهم. فصل 2 علوم نهم

یه چیز میگم تمام : خراب کردیش جبرانش کن با امتحان های دیگه دیگه گذشته بر نمی‌ گرده دوستان

جواب ها

جواب معرکه

جواب معرکه

جواب معرکه

جواب معرکه

سوالات مشابه

iliya 👑

فصل 2 علوم نهم

شماره آموزش پرورش چندع؟ من با طراح سوال کار واجبی دارم 😐

دیدی گفتم قراره همه مون بیفتیم گفتین خدانکنه 🥲😔

zeynab arab

فصل 2 علوم نهم

چقدررر سخت بوددد همش مفهومی 😭😭😭🥺

امیر حسین.

فصل 2 علوم نهم

این کجای کتابه؟

محمدmmmmm مم

فصل 2 علوم نهم

داره تبریک میگه که مادر طراح سوال رو فححش میدم

taha 😼

فصل 2 علوم نهم

من مادر طراح سوالاتو استغفرالله لطفا منحرف شید چون دقیقا منظورم همونه

مهشید محمدی

فصل 2 علوم نهم

بچه ها این چی میشد

Nika Shakrami ..

فصل 2 علوم نهم

تقریبی چند میشید؟ من که کل نمره هام تو علوم ۱۸ به بالا بود حس میکنم زیر ۱۷ شم

.. .،

فصل 2 علوم نهم

یکی این جوابو بگه تاج میدمم

مریم مهرابی

فصل 2 علوم نهم

بچه های کرمان شما ساعت ۱۰ نیم امتهان می دین

مریم مهرابی

فصل 2 علوم نهم

ی سوال مگه همه نباید۱۰ نیم بدن امتهان چرا بعضی ها ۳ دارن

Eliya esmaeilzade

فصل 2 علوم نهم

کسی پاسخنامه امتحان خارج رو داره ؟

امینم ....

فصل 2 علوم نهم

4 صفحه درس خوندم بیهوش شدم… میترسم وسط امتحانات برم تو کما! (جهت عوض کردن حال هوا)

e.... m....

فصل 2 علوم نهم

بچها امیدوارم امتحانمونو خوب بدیم🥹🤌

بچه ها منظور از آزمایش کنید یعنی وسایل جلومون میذارن آزمایشه رو درست میکنیم

محمدmmmmm مم

فصل 2 علوم نهم

نیرویی که ما به جسم وارد میکنیم کنش ونیرویی که جسم به ما وارد می کند واکنش

حس میکنم علومو همه قراره بیوفتن😂😂

..𝑴𝒂𝒉𝒅𝒊𝒆𝒉 ..

فصل 2 علوم نهم

تعریف پیوند اشتراکی ؟؟

taha 😼

فصل 2 علوم نهم

کمتر از ۲ ساعت تا امتحان مانده است